STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test hơi thở urea 14C Heliprobe Breathcard Theo phụ lục Theo phụ lục Kibion GmbH Lấy mẫu hơi thở dùng chẩn đoán nhiễm khuẩn Helicobacter pylori Quy tắc 6 phần III phụ lục I Thông tư 39 /2016/TT-BYT TTBYT Loại B