STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van ngắt tay ( cô lập khí y tế) ****-1070 Delta P S.R.L - Italy Delta P S.R.L - Italy Thiết bị hỗ trợ đóng ngắt hệ thống đường ống khí y tế QT 11 - phần II -Phụ lục I– Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C