STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị phụ kiện máy laser NanoStar NanoStar Quanta System SpA Asclepion Laser Technologies GmbH Giúp điều khiển máy laser Nanostar TTBYT Loại C TTBYT Loại C
2 Thiết bị lazer điều trị NanoStar Theo phụ lục Asclepion Laser Technologies GmbH Giúp xóa nám, tàn nhang, bớt chàm,.. TTBYT Loại C TTBYT Loại C