STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sứ răng giả Theo phụ lục Theo phụ lục Ivoclar Vivadent AG Sử dụng để phục hồi hoặc tái tạo răng bị mất để gắn răng giả thẩm mỹ Quy tắc 8 Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B