STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent động mạch chủ- động mạch cảnh, bụng, thận, đùi loại có phủ bọc 2 lớp (có gắn sẵn bóng) Covered Stent/V12 Atrium Medical Corporation Atrium Medical Corporation Dùng hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên Qui tắc 8 TTBYT Loại D