STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dùng cho can thiệp tim mạch Promus Premier Monorail Everolimus Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System: H7493925108220 H7493925108250 H7493925108270 H7493925108300 H7493925108350 H7493925108400 H7493925112220 H7493925112250 H7493925112270 H7493925112300 H7493925112350 H7493925112400 H7493925116220 H7493925116250 H7493925116270 H7493925116300 H7493925116350 H7493925116400 H7493925120220 H7493925120250 H7493925120270 H7493925120300 H7493925120350 H7493925120400 H7493925124220 H7493925124250 H7493925124270 H7493925124300 H7493925124350 H7493925124400 H7493925128220 H7493925128250 H7493925128270 H7493925128300 H7493925128350 H7493925128400 H7493925132220 H7493925132250 H7493925132270 H7493925132300 H7493925132350 H7493925132400 H7493925138250 H7493925138270 H7493925138300 H7493925138350 H7493925138400 Boston Scientific Limited Boston Scientific Corporation Chọc và tủy sống lấy mẫu sinh thiết Quy tắc 8 TTBYT Loại D