STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe lăn điện TM083 Hengshui Jinyu Medical Equipment Co., Ltd. Hengshui Jinyu Medical Equipment Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe lăn điện TM111; TM95Đ; TM95N; TM096; TM094 Wenan Wantong Medical Device Co., Ltd. Wenan Wantong Medical Device Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe lăn điện TM011 Nanjing Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd. Nanjing Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Xe lăn điện TM006 Hunan Medical Equipment Co., Ltd. Hunan Medical Equipment Co., Ltd. Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Xe lăn điện TM036; TM059 Jerry Medical Instrument (Shanghai) Co., Ltd Jerry Medical Instrument (Shanghai) Co., Ltd Hỗ trợ di chuyển cho người già và người khuyết tật Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A