STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật (áo choàng phẫu thuật, áo choàng phòng dịch) Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hạnh Minh Dùng trong các ca phẫu thuật - thủ thuật y tế, trong thăm khám, phòng dịch... Quy tắc 4 TTBYT Loại A