STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Theo bảng phân loại đính kèm Theo bảng phân loại đính kèm Theo phụ lục Abbott Diabetes Care Ltd., Vương Quốc Anh Hệ thống đo và theo dõi Glucose (FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System) được chỉ định để đo nồng độ Glucose trong dịch mô kẽ dưới da ở người (từ 4 tuổi trở lên) mắc bệnh đái tháo đường. QT10, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C