STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi tiệt trùng Tyvek Theo phụ lục Theo phụ lục Anqing kangmingna Packaging Co., Ltd Dùng đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt trùng bằng phương pháp khí Plasma, khí EO, chùm tia điện tử. QT4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi ép phồng Theo phụ lục Theo phụ lục Anqing kangmingna Packaging Co., Ltd Dùng đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt trùng bằng phương pháp hấp hơi nước, khí EO hoặc khí Formaldehyde khi được yêu cầu. QT4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp Theo phụ lục Theo phụ lục Anqing kangmingna Packaging Co., Ltd Dùng đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt trùng bằng phương pháp hấp hơi nước, khí EO hoặc khí Hydrogen Peroxide hoặc khí Formaldehyde theo yêu cầu. QT4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Túi hấp tiệt trùng có dán niêm phong Theo phụ lục Theo phụ lục Anqing kangmingna Packaging Co., Ltd Dùng đóng gói dụng cụ y tế trước khi đưa vào tiệt trùng bằng phương pháp hấp hơi nước, khí EO hoặc khí Hydrogen Peroxide hoặc khí Formaldehyde theo yêu cầu. QT4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A