STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật chứa mẫu dùng trong chẩn đoán in vitro Easy VIAL 5 pcs (chủng loại trên nhãn: CYTOPATH - EASY)/ CP350 DIAPATH S.p.A., Italy DIAPATH S.p.A., Italy Hóa chất dùng trong chẩn đoán in vitro. Sản phẩm dùng trong quá trình cố định, bảo quản và chuẩn bị lớp tế bào mỏng từ mẫu tế bào học. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5. TTBYT Loại A