STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AMP Cassette Theo phụ lục Theo phụ lục AccuBio Tech Co., Ltd Que thử nhanh AMP Quy tắc 5 - TTBYT chẩn đoán IVD TTBYT Loại A