STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể ODIPAL Anterior and Posterior teeth ODIDENT Anterior and Posterior teeth ORTOLUX TOP Anterior and Posterior teeth UNION DENTAL S.A (Unidesa-odi)- Tây Ban Nha UNION DENTAL S.A (Unidesa-odi)- Tây Ban Nha Dùng trong nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B
2 Vật liệu đắp răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể IDODENT / IDODENT Dentistry /IDODENTINE dental resins IDOBASE / IDOBASE FC dental resins IDOBASE high Impact IDOPRESS dental resins ( powder and liquid ) UNION DENTAL S.A (Unidesa-odi)- Tây Ban Nha UNION DENTAL S.A (Unidesa-odi)- Tây Ban Nha Dùng trong nha khoa 8 mục 1 TTBYT Loại B