STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Qủa (Màng) lọc tách huyết tương Theo phụ lục Theo phụ lục MEDICA S.p.A. Sử dụng để tiến hành liệu pháp thay thế huyết tương dành cho các bệnh nhân được chỉ định loại bỏ một số thành phần trong huyết tương. Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TTT-BYT TTBYT Loại C