STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm HYC-310; HYC-361; HYC-639 QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO.,LTD QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO., LTD Bảo quản các sản phẩm sinh học, vắc xin, thuốc, thuốc thử và được áp dụng cho các hiệu thuốc, công ty dược, bệnh viện, CDC và phòng khám. Quy tắc 2, Phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A