STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Nắp nhựa PP PORT FOR IVSOLUTION SOFT BAG;CAP FOR IVSOLUTION SOFT BAG WEIHAI UNION MEDIC CO., LTD WEIHAI UNION MEDIC CO., LTD Dùng làm cổng dịch truyền Quy tắc 5, Phần II,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B