STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm 75L Theo phụ lục Theo phụ lục Gemmy- Đài Loan Tủ ấm tạo ta nhiệt độ môi trường thích hợp để ủ ấm, nuôi cấy vi sinh vật 5 IVD TTBYT Loại A
2 Tủ sấy 150L YCO-010 Gemmy- Đài Loan Gemmy- Đài Loan Sấy khô tiệt trùng dụng cụ y tế 15 TTBYT Loại C
3 Nồi hấp TC-750DA Gemmy- Đài Loan Gemmy- Đài Loan Dùng để tiệt trùng y tế 15 TTBYT Loại C
4 Nồi hấp ướt SA-300VF Gemmy- Đài Loan Gemmy- Đài Loan Dùng để tiệt trùng y tế 15 TTBYT Loại C