STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm/ phân tích tốc lắng máu ( tốc độ lắng hồng cầu). Theo phụ lục Theo phụ lục Diesse Diagnostica Senese S.p.A Được sử dụng để làm mẫu kiểm soát độ chính xác của các dòng sản phẩm VES-Matic (các model: Ves-Matic Cube 200/80/Track), của các model Cube Next (MINI-CUBE, CUBE 30 touch) và VES-Matic 5 Quy tắc 6, Phần III, Phụ Lục I, thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B