STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn Phẩu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục SHANDONG EXPERT MEDICAL EQUIPMENT CO.LTD., Hỗ trợ trong phẩu thuật Quy tắc 12, phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A