STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 THIEN THANH MEDICAL MASKS TTMM CÔNG TY TNHH TTBYT THIÊN THÀNH 11/11 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Khẩu trang y tế dùng trong các cơ sở y tế Quy tắc 1, Mục 1 TTBYT Loại A