STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy thở, mê thở 0219700, 0400060, 0208766, 0209136bg, 0230009, 0400109hul200, 0400109hul200bg, 0209135hul200bg, 0209360hul004, 0200518, 0208632-1 Löwenstein Medical GmbH & Co. KG Löwenstein Medical GmbH & Co. KG Dùng cho máy thở, mê thở của hãng Löwenstein QT 10 TTBYT Loại C