STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro- Thanh thử phát hiện định tính kháng thể trong huyết tương hoặc kháng thể dạng liên kết với hồng cầu Ortho BioVue System IgG cassette Ortho-Clinical Diagnostics Ortho-Clinical Diagnostics Để phát hiện định tính kháng thể trong huyết tương bệnh nhân hoặc kháng thể dạng liên kết với hồng cầu Quy tắc 2 TTBYT Loại C