STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Được đưa vào đường khí quản của bệnh nhân để đảm bảo thông khí và hút đàm dãi đường hô hấp Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nội phế quản Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Được đưa vào đường khí quản của bệnh nhân để đảm bảo thông khí và hút đàm dãi đường hô hấp Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mask thanh quản Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Được đặt úp trên tiền đình thanh quản để thông khí và kiểm soát đường thở trong thủ thuật gây mê Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống thông đường mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Sumi Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Dùng để cung cấp đường thông khí mũi cho bệnh nhân Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B