STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị mang vi hạt phóng xạ dùng để cấy vào các khối u gan Theo phụ lục Theo phụ lục Biocompatibles UK Limited Mục đích chỉ định của TheraSphere là điều trị các khối u gan bằng cách gây tắc mạch máu khối u cục bộ, sử dụng các vi hạt hình cầu chứa đồng vị phóng xạ Yttrium-90. Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D