STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chỉnh nha dùng trong nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục ORTHOQUEST Dùng để chỉnh hình trong nha khoa Quy tắc 5 (Mục 3), Phần I&II.B của Phụ lục I của TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B