STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi Laport-CS SEJONG MEDICAL CO., LTD SEJONG MEDICAL CO., LTD - Dụng cụ bao gồm một cây kim và / hoặc vỏ bọc, được sử dụng để đưa thiết bị y tế vào cơ thể người để lấy mô tại vị trí trung tâm hoặc mở đường trong phẫu thuật nội soi. - Sản phẩm dùng một lần. Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B