STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy thuốc BT113-2A; BT113-2B; BT113-3A; BT113-3B; BT130A; BT168AM-100; BT168BM-100; BT168FM-100; BT170A BT170B; BT170C; BT170D; BT170F;BT170H; BT170K; BT180A; BT180B; BT180C; BT180D; BT180F;BT180H; BT190A; BT190B; BT190C;BT198-25; BT195-50;BC111-2A;BC111-2B;BC111-3A; BC111-3B;BC119; BC120;BC121;BC122;BC123; BC125; BC128;BC130;BC211; BC202A;BC204;BC205; BC206-A;BC206-B; BT210; BT211;BT212B;BC251; BC252;BC253;BT255 Better Medical Technology Co.,Ltd Better Medical Technology Co.,Ltd Được sử dụng để vận chuyển thuốc để điều trị cho bệnh nhân trong bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Xe đẩy bệnh nhân nằm BT201; BT201A; BT201B ; BT201C; BT202; BT202A; BT202B; BT202C; BT203; BT203A; BT203B; BC207; BC208 Better Medical Technology Co.,Ltd Better Medical Technology Co.,Ltd Được dùng để vận chuyển bệnh nhân nằm di chuyển giữa các khoa phòng tại bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
3 Giường y tế có nệm BT605E; BT603EJC; BT603ECD-200; BT603ECD-330; BT603E,BT603ME; BT602E; BT603MPZ; BT603MP; BT603M; BT602M; BT601M; BT608E; BT608M; BT618EHZ-5;BT618EH-5; BT618EL-5; BT618EHZ-3; BT618EH-3; BT618ELCD200-3; BT618ML-3; BT618ML-2; BT603MWZ; BT603MW ;BT602MWZ; BT602MW; BT634A; BT634B; BT635M-3C; BT639E-5F; BT639E-5D; BT639E-3C; BT639ECD-3H; BT639E-2K; BT639M-2A; BT639M-2B; BT639M-2C; BC601M; BC602M; BC603M; BC608S; BC610S; BC610; BC613S ; BC613; BC616S; BC616; BT612A; BT612B; BT612C; BT612D; BT647A;BT647B; BT647C; BT647D; BT647F; BT647K;BT647N;BT647Q; BT342; BT343; BC648; BT301A; BT301B; BT301C; BT303; BT305L; BT305X; BT306L; BT306X; BC302; BC303; BC304; BC311B; BT311C; BT311L; BT311T+XBP; BC311A; BC311C; BT53; BT602MPZ; BC602S; BC601S Better Medical Technology Co.,Ltd Better Medical Technology Co.,Ltd Được sử dụng cho bệnh nhân nằm điều trị tại các cơ sở y tế Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
4 Bàn khám bệnh BT644A; BT644B; BT644C; BC644A; BC644B; BC644C Better Medical Technology Co.,Ltd Better Medical Technology Co.,Ltd Được dùng cho bệnh nhân nằm để bác sĩ thăm khám tại bệnh viện Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A