STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Filter lọc dùng cho máy xử lý tế bào tự động CS-400F CellSolutions LLC., CellSolutions LLC., Lọc dung dịch tế bào và dàn đều các tế bào lên lam kinh Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A
2 Phụ kiện: Chổi lấy mẫu tế bào âm đạo Rover Cervex CellSolutions LLC., CellSolutions LLC., Lấy mẫu tế bào theo phương pháp phết nhúng dịch phết tế bào đơn lớpLiquip-Based Cytology, ThinPAS Test Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A
3 Lam kính tích điện MS-72 CellSolutions LLC., CellSolutions LLC., Làm tiêu bản tế bào theo phương pháp phết nhúng dịch phết tế bào đơn lớpLiquip-Based Cytology, ThinPAS Test Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A