STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ thống hỗ trợ phẫu thuật phaco bằng laser Theo danh mục đính kèm kết quả phân loại AMO Manufacturing USA, LLC, Mỹ AMO Manufacturing USA, LLC, Mỹ -Dùng để xé bao thủy tinh thể, tạo vết mổ và tán nhỏ nhân thủy tinh thể bằng laser nhằm giúp tối ưu hiệu quả phẫu thuật Phaco. -Máy dùng hỗ trợ chuyên ngành nhãn khoa, chẩn đoán và điều trị kết hợp với hệ thống tạo vạt giác mạc bằng laser sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng Quy tắc 9, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Bàn phẫu thuật cho bệnh nhân Mobile Patient Bed; Fixed Dexta Exto Chair AMO Manufacturing USA, LLC, Mỹ AMO Manufacturing USA, LLC, Mỹ Bàn nằm điều trị cho bệnh nhân kết hợp dùng chung với hệ thống hỗ trợ phẫu thuật phaco bằng laser Quy tắc 9, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Bộ giữ giác mạc bằng laser (dùng trong mổ phaco) Liquid Optics Interface LOI-12 Gen 2 (0180-1201) AMO Manufacturing USA, LLC, Mỹ AMO Manufacturing USA, LLC, Mỹ Bộ tiêu hao dùng để giữ giác mạc, xé bao thủy tinh thể, tạo vết mổ và tán nhỏ nhân thủy tinh thể bằng laser nhằm giúp tối ưu hiệu quả phẫu thuật Phaco Quy tắc 9, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C