STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán sau tiêm Theo phụ lục Theo phụ lục Libatape Pharmaceutical Co., Ltd. Dùng che phủ và bảo vệ vị trí tiêm trên da sau khi tiêm. Quy tắc 1, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A