STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phôi cắt sườn răng giả Theo phụ lục Theo phụ lục Amann Girrbach AG Làm phục hình thẩm mỹ răng giả trong nha khoa Quy tắc 8, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B