STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy bơm khí CO2 nội soi GW-100 Fujifilm Corporation Fujifilm Corporation Máy bơm khí CO2 gồm hệ thống điều khiển và các van điều áp nhằm cung cấp khí CO2 y tế và nước cho ống nội soi tiêu hóa với áp suất phù hợp từ một bình chứa/ống cấp CO2 áp suất cao. Quy tắc 11, phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Van khí nước AW-604G Fujifilm Corporation Fujifilm Corporation Phụ kiện của máy bơm khí CO2 Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bình nước dùng cho máy bơm khí CO2 WT-604G; WT-04G Fujifilm Corporation Fujifilm Corporation Phụ kiện của máy bơm khí CO2 Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Dây dẫn khí CT-11G Fujifilm Corporation Fujifilm Corporation Phụ kiện của máy bơm khí CO2 Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Máy bơm nước JW-2 Fujifilm Corporation Fujifilm Corporation Máy bơm nước nội soi JW-2 sử dụng kết hợp với hệ thống nội soi để cung cấp nước trong quá trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị nội soi tiêu hóa tại các cơ sở điều trị y tế dưới sự vận hành và giám sát trực tiếp của các bác sĩ và nhân viên y tế Quy tắc 11, phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
6 Bình nước WT-1000JW Fujifilm Corporation Fujifilm Corporation Phụ kiện của máy bơm nước JW-2 Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B