STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kính hiển vi CM001 Cypress Diagnostics BVBA Cypress Diagnostics Được sử dụng trong nghiên cứu, khoa học, hóa học, trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vi sinh vật, tế bào, Quy tắc 12 , phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ sấy khô với bộ đếm thời gian CL012N-220 Cypress Diagnostics BVBA Cypress Diagnostics Được sử dụng cho các mục đích thí nghiệm thông thường như sấy khô thủy tinh và khử trùng khô cũng như sấy sơ bộ, điều hòa, sấy khô v.v … Quy tắc 15, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, khoản 2 mục d Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C