STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hơi đo huyết áp các size GT001-403 NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Sử dụng cho máy đo huyết áp dùng để đo huyết áp Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A