STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 thiết bị y tế các loại Theo danh mục Rudolf Riester GmbH- Germany Rudolf Riester GmbH- Germany Thiết bị y tế Dùng cho phòng phẫu thuật và các phòng xét nghiệm Quy tắc 4,Quy tắc 5, Quy tắc 10, Quy tắc 11,Quy tắc 12, TTBYT Loại A