STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trợ cụ phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Amplitude Trợ cụ phẫu thuật thay khớp nhân tạo Quy tắc 7, Phần II, phụ lục I, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B