STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BÀN KHÁM MS-01; MS-03B Medical-Master Co.,Ltd Medical-Master Co.,Ltd Bàn khám bệnh nhân sự dụng tại các bệnh viện hoặc trung tâm y tế Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A