STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa Theo phụ lục Theo phụ lục DiaSys Diagnostic Systems GmbH Vật liệu kiểm soát chất lượng dùng để theo dõi hiệu suất xét nghiệm định lượng các chất béo in vitro. - Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế (TTBYT); - Quy tắc 6, phân loại TTBYT chẩn đoán in vitro TTBYT Loại B