STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vòng nâng cổ tử cung Cerclage pessary Type ASQ / ASQ 65/21/32 ; ASQ 65/21/35 ; ASQ 65/25/32 ; ASQ 65/25/35 ; ASQ 70/21/32 ; ASQ 70/21/35 ; ASQ 70/25/32 ; ASQ 70/25/35 . Dr. Arabin GmbH & Co. KG Dr. Arabin GmbH & Co. KG dùng trong y tế Quy tắc 5 TTBYT Loại B