STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính nhóm máu Rea IQC Total Blood Kit Reagens Kft. Reagens Kft. Kiểm soát chất lượng xét nghiệm định tính nhóm máu, giúp người dùng phát hiện các bất thường gây ra bởi phương pháp, thuốc thử, thiết bị hoặc môi trường để thực hiện biện pháp phòng ngừa và khắc phục Quy tắc 2 - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro TTBYT Loại D