STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần (Total T3) Theo phụ lục Theo phụ lục Abbott Ireland Diagnostics Division Xét nghiệm ARCHITECT Total T3 (TT3) là xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để định lượng triiodothyronine toàn phần (Total T3) trong huyết thanh và huyết tương người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B