STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tuýp đựng dụng cụ trữ phôi bằng nhựa Cryopette Goblets 13mm / CRY-GBLT-13 Origio Inc Origio Inc dùng trong phòng thì nghiệm Quy tắc 2 TTBYT Loại B