STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thun Chỉnh nha Theo danh mục đính kèm ORTHO ORGANIZERS, INC., ORTHO ORGANIZERS, INC., Dùng chỉnh nha Qui tắc 5.2 TTBYT Loại A