STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VÒNG NÂNG TỬ CUNG Theo phụ lục Theo phụ lục COOPERSURGICAL ., INC Dùng để nâng đỡ tử cung, điều trị sa tạng chậu Quy tắc 5, mục B, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016- TT/BYT TTBYT Loại C