STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ Thống Holter Điện Tim Theo phụ lục Theo phụ lục TZ Medical, Inc. Thiết bị được thiết kế sử dụng cho những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, những bệnh nhân có triệu chứng liên tục của bệnh tim và cần được theo dõi. Bệnh nhân cần theo dõi tác dụng của thuốc để kiểm soát nhịp Bệnh nhân cần đánh giá rối loạn nhịp tim Và một số chỉ định theo dõi nhịp tim cụ thể khác từ bác sĩ Quy tắc10, phần II, phụ lục I, thông tư 39 /2016/TT-BYT. TTBYT Loại B