STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt bao qui đầu dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Ripe Medical Intruments Technology Co., Ltd Dùng cắ bao qui đầu Qui tắc 6 TTBYT Loại B