STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP Theo phụ lục Theo phụ lục Chema Diagnostica Srl CRP FL: Dùng để định lượng Protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh, huyết tương. CRP CALIBRATOR: Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh người thông qua phương pháp đo độ đục miễn dịch. Quy tắc 6, phần III, Phụ lục I- Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B