STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chẩn đoán Invitro dùng cho máy phân tích huyết học Theo phụ lục Theo phụ lục E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd Dùng trong chẩn đoán Invitro để phân tích các chỉ số huyết học trong máu toàn phần Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B