STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán in vitro-vật liệu kiểm soát dùng trong xét nghiệm anti-HAV IgM VITROS Immunodiagnostic Products Anti-HAV IgM Controls Theo phụ lục Ortho-Clinical Diagnostics Theo dõi hiệu năng của hệ thống phân tích miễn dịch khi phát hiện kháng thể anti-HAV IgM Quy tắc 3 TTBYT Loại C