STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản kèm phụ kiện EL-ET100S ; EL-ET200 Elpis Medical Co., Ltd Elpis Medical Co., Ltd Sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình khám sản, phụ khoa, chuyển dạ, đỡ đẻ… Quy tắc 12, mục C, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A